AQUA technic Nederland

 

 

 

wpd1d2981c_0f.jpg

AQUA technic

wp96f3364a_0f.jpg
Water op de aarde laten we het goed behandelen

AQUA technic - Water

 

Er zijn heel wat verschillende soorten water in de natuur die allen verschillende eigenschappen en stoffen bevatten. De oorsprong en de samenstelling bepalen de smaak en de wetenschappelijke en wettelijke classificatie. Bovendien is niet al het water uit de natuur drinkbaar voor de mens. Sommige waters moeten eerst behandeld worden voordat ze geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Een overzicht van verschillende soorten waters:


Leidingwater - kraanwater Mineraalwater Bronwater Sodawater Tafelwater

Regenwater Rivierwater Grondwater Zeewater Wellwater Alkalinewater

 

Leiding- of kraanwater
Kraanwater komt uit de bodem (grondwater), uit meren of rivieren (oppervlaktewater), of uit de duinen (duinwater), en is geschikt gemaakt om te drinken. Kraanwater moet in Nederland aan zeer strenge wettelijke eisen voldoen die zijn vastgelegd in het Waterleidingbesluit.
Kraanwater is onder te verdelen in twee soorten.

Drinkwater komt in de meeste huizen uit de kraan. Het merendeel van de gezinnen gebruikt dit om mee te douchen of om het toilet mee door te spoelen.

 

Huishoudwater is niet schoon genoeg voor consumptie, maar wel voor het spoelen van het toilet, het doen van de was, of om er de tuin mee te besproeien. Hiervoor is een apart leidingnet nodig. Na enkele incidenten met de levering van huishoudwater, zoals problemen met verkeerde aansluitingen, is besloten de grootschalige levering van huishoudwater door waterbedrijven niet langer toe te staan. Alleen in specifieke kleinschalige gevallen is het gebruik van huishoudwater voor toiletspoeling mogelijk.


Puur natuur mineraalwater

Natuurlijk mineraalwater komt uit een door de overheid erkende onderaardse bron. Het water heeft een natuurlijke zuiverheid en samenstelling, en bevat onder andere mineralen en sporenelementen. Het water bevat soms (toegevoegd) koolzuur en wordt, in tegenstelling tot bronwater, direct aan de bron gebotteld. Verser kan dus eigenlijk niet! Natuurlijk mineraalwater moet aan wettelijke eisen voldoen die in Nederland zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Verpakte Waters. De Nederlandse Warenwet geeft geen richtlijnen voor het benoemen van water met een hoog of een laag koolzuurgehalte. Wél moet worden vermeld of er überhaupt koolzuur is toegevoegd.

 

Water uit onderaardse bronnen
Bronwater komt uit een door de overheid erkende onderaardse bron en heeft een natuurlijke samenstelling en zuiverheid. Bronwater bevat soms (toegevoegd) koolzuur en hoeft, in tegenstelling tot natuurlijk mineraalwater, niet aan de bron te worden gebotteld. Bronwaters mogen bijvoorbeeld per tankwagen worden vervoerd naar een bottelarij. Verder mogen bronwaters geen claims voeren zoals “geschikt voor een zoutarm dieet”.


Dorstlessend soda- of spuitwater
Sodawater is al dan niet behandeld (leiding)water, waaraan koolzuur en soms ook mineralen (natriumcarbonaat) zijn toegevoegd. Een populaire dorstlesser in de zomer!

 

Water voor op tafel

Tafelwater is al dan niet behandeld (leiding)water waaraan eventueel koolzuur of mineralen zijn toegevoegd. Er bestaat geen wettelijke definitie voor deze categorie.

 

Regenwater: leeglopende wolken
Het water uit zeeën en rivieren verdampt en vormt wolken. Deze gaan op hun beurt, door afkoeling en verzadiging, condenseren. Wanneer een wolk volledig vol zit met water, valt dit als regen neer uit de wolk op de aarde. Maar voordat het onze daken en regenton bereikt, legt het regenwater een lange weg af. Het heeft bovendien de eigenschap om alles waarmee het in aanraking komt, op te lossen en mee te nemen. Het van oorsprong zuivere regenwater wordt dus vervuild door stofdeeltjes uit de industrie, door onze dakpannen, goten, mos, vogelpoep en uitlaatgassen. Tenzij het gezuiverd wordt, is regenwater dan ook niet drinkbaar.
Regenwater bezit in principe geen zouten en mineralen want deze zijn bij de verdamping achtergebleven. De hardheid gaat richting een dH-waarde van 0. De dH-waarde van ons gezuiverd regenwater schommelt rond de 6, en is daarmee zacht.

Rivierwater voor de industrie
Kanaal- en rivierwater wordt meer en meer voor industriële doeleinden gebruikt, mits een goede zuiveringsinstallatie voorhanden is. De samenstelling is afhankelijk van natuurlijke factoren zoals contact met gesteenten en industriële afvalstoffen. Door toenemende vervuiling bevat rivier- en kanaalwater echter vaak afvalstoffen. Het is daarom alleen drinkbaar als het grondig gezuiverd wordt door de waterbedrijven.

Onderaards grondwater
Dit is het onderaardse water dat zich boven een ondoordringbare laag bevindt en in aders wordt verzameld. De samenstelling ervan is afhankelijk van de diverse aardlagen. Grondwater ontstaat door regen die op een bepaalde plek valt, of over lange afstanden wordt vervoerd door rivieren, meren of de zee. Grondwater kan op die manier zout worden: verzilting.

Zout zeewater: veel maar niet drinkbaar
Al het water dat zich in zeeën en oceanen bevindt, heet zeewater. Zeewater bevat chloriden, bromiden, jodiden en carbonaten. Zeewater is bovendien erg zout én: het wordt steeds zouter. Alle uit de aarde oplosbare zouten worden door het stromende water onafgebroken naar de zee getransporteerd. Omdat zout niet verdampt, en het regenwater dat op aarde valt voor 95% uit verdampt zeewater bestaat, kan de concentratie zout alleen maar stijgen. De pH-waarde van zeewater schommelt tussen 7,9 en 8,3. Hoewel er zeer veel zeewater aanwezig is op onze planeet is het helaas niet drinkbaar.


Welwater welt vanzelf
Welwater is een vorm van water dat vanzelf naar de oppervlakte welt. Het is afkomstig uit grondwater. De samenstelling van welwater wordt sterk bepaald door de aard van de grondlagen. Mineraal wellen met een hoog gehalte aan koolstofdioxide en zouten kunnen niet in de industrie gebruikt worden. Onder bijzondere omstandigheden kan welwater als mineraalwater geconsumeerd worden.                                                                                  
   Bron : vitens

 

 

 

 

       AQUA technic®                                         |  HOME  |  SITEMAP  |  INFORMATIE AANVRAAG  |

De aarde bestaat voor 73% uit water maar slechts 3% is geschikt voor consumptie laten we dit water goed behandelen